Thang is Following:

Yang, Rachel Follow
Zhang, Lily Follow
Hsing, Ariel Follow