Simply Compete Logo
for

George is Following:

Jiao, Qiao Follow
Zhu, Minhua Follow
Liu, Carol Yanmei Follow