Sean's Followers:

Chang, Yu-Chan Follow
Wu, Pin Shien Follow
Chang, Shuo-Wei Follow