Ryan's Followers:

Wen, Daniel Follow
Wu, Pin Shien Follow