Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament 2008 Cary Cup Championship
Date: - 03/17/2008
Player: Han Xiao
Pre Tournament Rating: 2657
Post Tournament Rating: 2607


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Xiao, Han 1819
An, Thomas
28277 6, -10, 6, 5 0 vs
Xiao, Han 1819
Chaung, Alex
23828 2, 9, 3 0 vs
Xiao, Han 1819
Chin, Preston
19378 5, 8, 4 0 vs
Xiao, Han 1819
Dewitt, Richard
47261 8, 9, 3 0 vs
Xiao, Han 1819
Li, Peter
21028 4, 8, 7 0 vs
Xiao, Han 1819
Nadmichettu, Raghu R.
20617 4, -4, 5, -14, 4 0 vs
Xiao, Han 1819
Prieto, Alberto
22792 3, 4, 5 0 vs
Xiao, Han 1819
Qiang, Shen
1060 4, -6, 7, 7 7 vs
Xiao, Han 1819
Roddick, David
70987 1, 3, 4 0 vs
Xiao, Han 1819
Tran, Hiep
16107 8, 6, 10 0 vs
Xiao, Han 1819
Yang, Ling-Kun
26569 4, 10, 6 0 vs
Xiao, Han 1819
Zaverukha, Ilya
15583 4, 5, 5 0 vs
Yamazaki, Joji 71974
Xiao, Han
1819 -11, 6, 10, -11, 6 7 vs
Yu, Thomas 62089
Xiao, Han
1819 8, 8, 8 50 vs