Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament Olympic Trials
Date: - 01/13/2008
Player: Han Xiao
Pre Tournament Rating: 2563
Post Tournament Rating: 2657


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Xiao, Han 1819
Cheng, Yinghua
54107 8, -8, -8, 11, 7, -6, 4 13 vs
Xiao, Han 1819
Cretu, Razvan
62294 6, 7, 7, -10, 5 2 vs
Xiao, Han 1819
Hazinski, Mark
915 3, 5, 7, -7, 5 10 vs
Xiao, Han 1819
Hugh, Adam
14204 10, 5, 3, -11, 7 5 vs
Xiao, Han 1819
Leach, John
14678 4, -11, 4, -10, 6, 6 0 vs
Xiao, Han 1819
Leibovitz, Tahl
59922 15, 7, 8, 9 1 vs
Xiao, Han 1819
Lonergan, Sean Michael
27763 -8, 8, 1, 9, -9, -8, 8 2 vs
Xiao, Han 1819
Nguyen, Khoa
8683 -6, 5, 10, -9, 3, 8 5 vs
Xiao, Han 1819
Shao, Yu
8102 -9, 7, -11, 6, 9, -7, 5 4 vs
Owens, Eric 31196
Xiao, Han
1819 -2, -2, 7, 10, -5, 6, 9 10 vs
Zhuang, David Yong-Xiang 58322
Xiao, Han
1819 7, 9, 9, -6, 5 6 vs