Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament 2007 JOOLA N. American Teams O
Date: - 11/25/2007
Player: Han Xiao
Pre Tournament Rating: 2593
Post Tournament Rating: 2537


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Xiao, Han 1819
Fang, David
61877 5, 8, 7 0 vs
Xiao, Han 1819
Huang, Jeff
26160 6, -6, 6, 4 4 vs
Xiao, Han 1819
Inoue, Taiki
75823 13, -9, 6, 2 1 vs
Xiao, Han 1819
Kawamura, Masato
73282 10, 5, -9, 7 2 vs
Xiao, Han 1819
Lin, Jung-Pu
48015 1, 5, 4 0 vs
Xiao, Han 1819
Wei, Barbara
17408 9, 2, 2 0 vs
Xiao, Han 1819
Zhong, Xinyu
75799 -4, 3, 6, 10 2 vs
Xiao, Han 1819
Zhuang, David Yong-Xiang
58322 7, 8, -10, -10, 6 20 vs
Chen, Shengle 75800
Xiao, Han
1819 6, -6, 9, 5 45 vs
Ding, Ying 73267
Xiao, Han
1819 -9, 8, 5, 10 7 vs
Du, Cheng Yi 74665
Xiao, Han
1819 7, -8, 8, -8, 8 8 vs
Johnson, Ben 32173
Xiao, Han
1819 9, -9, 9, 9 25 vs