Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament 2007 Life Open
Date: - 06/24/2007
Player: Han Xiao
Pre Tournament Rating: 2570
Post Tournament Rating: 2583


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Xiao, Han 1819
Kim, Bong Geun
28086 3, 13, 14, 6 1 vs
Xiao, Han 1819
Le, Tuan Dai
47064 3, 6, 5, 9 0 vs
Xiao, Han 1819
Owens, Eric
31196 -6, 7, -6, 4, -8, 7, 11 13 vs
Xiao, Han 1819
Shankaren, Arjun
27963 -9, 8, 2, 4, 3 0 vs
Xiao, Han 1819
Wang, Rocky
47976 10, 13, 9, 9 0 vs
Keinath, Thomas 24534
Xiao, Han
1819 8, 5, -5, 8, 5 1 vs