Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament Potomac 2007 Spring Open
Date: - 05/13/2007
Player: Han Xiao
Pre Tournament Rating: 2589
Post Tournament Rating: 2570


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Xiao, Han 1819
Khan, Qassim
16153 -9, 5, -10, 5, 6 1 vs
Xiao, Han 1819
Sahu, Amaresh
23759 6, 9, 7 0 vs
Xiao, Han 1819
Sheikh, Adnan
74411 3, 8, 5 0 vs
Xiao, Han 1819
Sun, Charlie
24228 -11, 7, 8, -14, 2 0 vs
Xiao, Han 1819
Wang, Rocky
47976 5, 4, 4 0 vs
Huang, Bang Chao 71039
Xiao, Han
1819 10, 6, 8, 8 20 vs