Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament 2006 Matthew Murad Memorial Op
Date: - 04/16/2006
Player: Han Xiao
Pre Tournament Rating: 2571
Post Tournament Rating: 2587


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Xiao, Han 1819
Quek, Ivan
71213 3, 8, 5, 7 0 vs
Xiao, Han 1819
Tran, Hiep
16107 5, 8, 5, 3 0 vs
Xiao, Han 1819
Wang, Chen
22153 9, 7, 9, 5 13 vs
Xiao, Han 1819
Zhuang, David Yong-Xiang
58322 -5, 6, -7, 10, -9, 6, 13 20 vs
Cheng, Yinghua 54107
Xiao, Han
1819 6, 9, 9, 10 4 vs
Shao, Yu 8102
Xiao, Han
1819 11, 9, -5, 4, 8 13 vs