Simply Compete Logo
for

Match ResultsTournament 2006 Matthew Murad Memorial Op
Date: - 04/16/2006


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Wang, Chen 22153
Asgarali, Khaleel
7756 6, 1, -6, 7, 8 0 vs
Wang, Chen 22153
Hodges, Larry
6703 9, 3, 3, 5 0 vs
Wang, Chen 22153
Yokoyama, Kazuyuki
62518 6, 4, 10, 2 0 vs
Wang, Joseph 23760
Li, David
31305 8, 6, 3 0 vs
Wang, Joseph 23760
Quek, Ivan
71213 -7, 7, -13, 6, 9 45 vs
Wang, Xiaota 30155
Lan, Jianqing
5058 7, 2, 9 1 vs
Wang, Xiaota 30155
Su, Wenbo
26445 9, -11, 7, 7 0 vs
Waters, Julian 64292
Gopalan, Shri
11632 4, 3, 2 0 vs
Waters, Julian 64292
Kang, Di
31988 9, 3, 6 2 vs
Waters, Julian 64292
Lan, Janice
26376 -8, 6, 0, -6, 4 0 vs
Waters, Julian 64292
Majors, Robert
55369 7, 14, 7 1 vs
Waters, Julian 64292
Monzon, Marcos
8580 5, 8, 8, 8 6 vs
Waters, Julian 64292
Prieto, Alberto
22792 9, 8, 9 1 vs
Waters, Julian 64292
Tan, Manuel
26120 3, 2, 8 1 vs
Waters, Julian 64292
Tran, Hiep
16107 -9, 9, 2, -5, 8 25 vs
Watts, Edward 54082
Chieu, Trieu
12232 5, 8, 8 7 vs
Watts, Edward 54082
Flexer, Dominique
6391 5, 0, 5 0 vs
Watts, Edward 54082
Hsu, Fong
16425 3, 3, 5 0 vs
Watts, Edward 54082
Kamara, Mohamed G
34020 5, 2, 4 0 vs
Wetzler, John 11058
Del Vecchio, David
18167 6, 9, 3 0 vs