Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament 2005 US Nationals Championship
Date: - 12/17/2005
Player: Han Xiao
Pre Tournament Rating: 2572
Post Tournament Rating: 2571


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Xiao, Han 1819
Chui, Chi-Sun
4879 -6, -11, 8, 5, 5, 5 2 vs
Xiao, Han 1819
Divita, Michael
29336 7, 8, 6, 8 0 vs
Xiao, Han 1819
Hazinski, Mark
915 -8, 9, -7, -6, 7, 8, 6 10 vs
Xiao, Han 1819
Lin, Pan
14022 4, 6, 7, 9 0 vs
Xiao, Han 1819
Meier, Michael
6123 7, 1, 1, 2 0 vs
Xiao, Han 1819
Owens, Eric
31196 3, -14, -12, 9, 5, 10 8 vs
Xiao, Han 1819
Presley, Aldis
14702 4, 6, 5, 3 0 vs
Xiao, Han 1819
Rop, Darko
65378 11, 7, 8, 9 5 vs
Xiao, Han 1819
Runyan, Trevor
14417 -7, 8, 8, 3 1 vs
Xiao, Han 1819
Shodhan, Shashin
55220 7, 5, 10, 6 1 vs
Xiao, Han 1819
Shodhan, Shashin
55220 3, 4, -8, 2, -3, 2 1 vs
Hugh, Adam 14204
Xiao, Han
1819 10, 7, 8, -10, -5, 5 8 vs
Lupulesku, Ilija 4011
Xiao, Han
1819 4, 11, 8, 8 1 vs
Reed, Barney 44775
Xiao, Han
1819 10, 10, 11, 9 10 vs
Reed, Barney 44775
Xiao, Han
1819 2, 9, -5, 6, -9, 9 10 vs