Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament 2015 U.S. Open
Date: - 07/11/2015
Player: Xiang Jing Zhang
Pre Tournament Rating: 2697
Post Tournament Rating: 2692


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Zhang, Xiang Jing 89338
Jin, Takuya
96677 Men's Singles final SE 9, -9, 7, 6, -8, 7 5 vs
Zhang, Xiang Jing 89338
Lee, Byeong Cheol
92446 Men's Singles final SE 2, -8, 5, 6, 1 2 vs
Zhang, Xiang Jing 89338
Yang, Chin-Wen
93611 Men's Singles final SE 2, 7, 7, 6 4 vs
Zhang, Xiang Jing 89338
Maynard, Sean C
95267 Men's Singles preliminary RR 2, 3, 5, 2 0 vs
Zhang, Xiang Jing 89338
Zhou, Cong
96110 Men's Singles preliminary RR 3, 5, 4, 3 0 vs
Zhang, Xiang Jing 89338
Echevarria, Sebastian
223527 U21 Men's Singles preliminary RR 11, 6, 9 0 vs
Zhang, Xiang Jing 89338
Loi, Brandon
92910 U21 Men's Singles preliminary RR 2, 3, 3 0 vs
Chen, Bob 93379
Zhang, Xiang Jing
89338 Men's Singles final SE -8, 8, 8, -3, -9, 7, 5 6 vs
Chen, Ruichao 93450
Zhang, Xiang Jing
89338 U21 Men's Singles final SE 7, -7, -7, 6, 6, -9, 5 10 vs