Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament 2014 LA Open Table Tennis Tournament
Date: - 08/17/2014
Player: Xiang Jing Zhang
Pre Tournament Rating: 2713
Post Tournament Rating: 2711


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Zhang, Xiang Jing 89338
Hao, Donglong
84898 7, 9, 7 2 vs
Zhang, Xiang Jing 89338
He, Jiaming
92876 -5, 4, 6, 6 0 vs
Zhang, Xiang Jing 89338
Yee, Jordan
80241 3, 8, 11 0 vs
Zhang, Xiang Jing 89338
Zhang, Qianfeng
94376 5, 5, 3 1 vs
Wang, Zhen (Eugene) 75821
Zhang, Xiang Jing
89338 3, 8, 3, -7, 10 5 vs