Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament 2014 SPTTC Open
Date: - 07/27/2014
Player: Xiang Jing Zhang
Pre Tournament Rating: 2708
Post Tournament Rating: 2713


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Zhang, Xiang Jing 89338
Cui, Jie
92263 8, 7, 6 0 vs
Zhang, Xiang Jing 89338
Farber, Vladimir
74678 4, 3, 5 0 vs
Zhang, Xiang Jing 89338
Guo, Hao
91078 -9, 5, 8, -9, 7 3 vs
Zhang, Xiang Jing 89338
Guo, Jimmy
77441 6, 4, 5 0 vs
Zhang, Xiang Jing 89338
Iturriaga, Bernardo
1236 4, 8, 6 0 vs
Zhang, Xiang Jing 89338
Ochsner, John P.
5004 7, 6, 5 0 vs
Zhang, Xiang Jing 89338
Zhao, Xinxu (eric)
231180 -9, 5, 9, 3 2 vs