Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament US Open
Date: - 07/05/2014
Player: Han Xiao
Pre Tournament Rating: 2523
Post Tournament Rating: 2521


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Xiao, Han 1819
Chu, Sammy
38907 8, 3, 7, 5 0 vs
Xiao, Han 1819
Mugren, Ibrahim
85872 6, 9, 7, 8 0 vs
Miuchi, Kentaro 91067
Xiao, Han
1819 2, 5, 7, 5 2 vs