Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament Golden Western Open
Date: - 03/23/2014
Player: Xiang Jing Zhang
Pre Tournament Rating: 2709
Post Tournament Rating: 2714


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Zhang, Xiang Jing 89338
Pham, Tung
93480 5, 7, 6, 8 2 vs
Zhang, Xiang Jing 89338
Torres, German
35199 5, 3, 8 0 vs
Zhang, Xiang Jing 89338
Tu, Truong Manh
72853 6, 9, 8, 7 0 vs
Zhang, Xiang Jing 89338
Wong, Wai
45824 7, 8, 3 0 vs
Zhang, Xiang Jing 89338
Zheng, Jiaqi
72386 6, -5, 6, 9, 5 3 vs