Simply Compete Logo
for

Match ResultsTournament Westchester 2013 October Open
Date: - 10/27/2013


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Yang, Len 86333
Lorca, Juan
34616 3, 5, 4 0 vs
Yang, Len 86333
Maisel, David
76188 -7, 4, 7, 7 13 vs
Yang, Len 86333
Mcgimpsey, William
86571 7, 9, 5 2 vs
Yang, Len 86333
Ogunshola, Abolaji
85099 -6, 9, -5, 9, 9 20 vs
Yang, Len 86333
Seltzer, Tynan
90243 3, 7, 1 10 vs
Yang, Len 86333
You, Ran
92251 5, 1, 4 0 vs
Yau, Ronald 90493
Griesel, Thomas
89618 -9, 8, 9, -8, 20 40 vs
Yau, Ronald 90493
Gutierrez, Gustavo
82416 8, -7, 1, 10 20 vs
Yau, Ronald 90493
Majied, Saleem
85905 3, -10, 6, 6 10 vs
Zhang, Kai 86637
Clang, John
71587 5, 6, 4 0 vs
Zhang, Kai 86637
Du, Guo Tai
88098 4, 6, 6 0 vs
Zhang, Kai 86637
Kim, Jang Ho
92241 -8, 9, 9, -8, 10 8 vs
Zhang, Kai 86637
Provost, Damien
80159 -8, 7, -10, 5, 8 8 vs
Zhang, Kai 86637
Zhong, Zongqi Henry
84897 3, 7, 3 2 vs
Zheng, Steve 32765
Nunez, Paul
34102 8, -6, 15, 9 7 vs
Zheng, Steve 32765
Ogunshola, Abolaji
85099 9, -7, 11, -9, 7 30 vs
Zhong, Zongqi Henry 84897
Du, Guo Tai
88098 6, 7, 7 0 vs