Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament California State Open
Date: - 06/23/2013
Player: Xiang Jing Zhang
Pre Tournament Rating: 2628
Post Tournament Rating: 2637


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Zhang, Xiang Jing 89338
Bobrow, Adam
8909 7, 4, 1 0 vs
Zhang, Xiang Jing 89338
Chen, Huaiyu
91476 8, 5, 4 0 vs
Zhang, Xiang Jing 89338
Lu, Guo Hui
23538 5, 8, 5, 7 0 vs
Zhang, Xiang Jing 89338
Pham, Phong
76580 3, 5, 5 0 vs
Zhang, Xiang Jing 89338
Tran, Theodore
73757 8, 3, -9, 8, -8, 7 1 vs
Zhang, Xiang Jing 89338
Yuan, Xiao Jie
88235 -5, 6, -10, 8, 3, -7, 9 8 vs