Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament US Olympic Trials
Date: - 02/12/2012
Player: Han Xiao
Pre Tournament Rating: 2567
Post Tournament Rating: 2569


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Xiao, Han 1819
Cretu, Razvan
62294 4, 7, -8, 5, 3 4 vs
Xiao, Han 1819
Friend, Chance
31426 3, -9, 6, 3, 10 3 vs
Xiao, Han 1819
Gombos, Ludovic
32497 -10, 10, 6, 6, 7 7 vs
Xiao, Han 1819
Hazinski, Mark
915 4, 5, -8, 10, -9, 4 10 vs
Xiao, Han 1819
Li, Grant
70575 4, -6, -11, 12, 6, -5, 9 6 vs
Xiao, Han 1819
Reed, Barney
44775 -7, 9, 10, -7, 11, 9 8 vs
Fan, Yiyong 12234
Xiao, Han
1819 -4, 10, -13, 10, 9, 4 4 vs
Hugh, Adam 14204
Xiao, Han
1819 -8, -9, -8, 6, 9, 6, 6 7 vs
Landers, Michael 33676
Xiao, Han
1819 9, -9, 8, -7, 8, 10 7 vs
Li, Peter 21028
Xiao, Han
1819 8, -9, 9, -2, 3, 9 10 vs
Wang, Timothy 18537
Xiao, Han
1819 7, 9, 9, -11, -8, 7 8 vs