Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament LYTTC December Open
Date: - 12/11/2011
Player: Han Xiao
Pre Tournament Rating: 2504
Post Tournament Rating: 2537


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Xiao, Han 1819
Behera, Sudhir
84649 1, 2, 4 0 vs
Xiao, Han 1819
Hugh, Adam
14204 7, 10, -10, 7 20 vs
Xiao, Han 1819
Hugh, Judy
14203 3, -10, -12, 8, 5 3 vs
Xiao, Han 1819
Qiu, Brian
205 4, 3, 2 0 vs
Xiao, Han 1819
Wang, Amy
76235 7, 4, 3 0 vs
Xiao, Han 1819
Wang, Yutian
86990 9, -7, 10, 13 13 vs
Liang, Jishan 86560
Xiao, Han
1819 7, 7, 8 3 vs