Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament 2011 Cary Cup Championship
Date: - 03/20/2011
Player: Han Xiao
Pre Tournament Rating: 2522
Post Tournament Rating: 2508


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Xiao, Han 1819
Agata, Leine
83746 2, 2, 4 0 vs
Xiao, Han 1819
Chu, Bin Hai
13020 8, -4, 6, 6 0 vs
Xiao, Han 1819
Clyde, Stephen
69559 8, -9, 6, 8 0 vs
Xiao, Han 1819
Fukushima, Karin
82051 10, 10, 7 1 vs
Xiao, Han 1819
Kurimay, Dora
74221 6, 9, -13, 12 2 vs
Xiao, Han 1819
Mozingo, James
76012 3, 7, 4 0 vs
Xiao, Han 1819
Rajendra, Swati
85217 2, 3, 5 0 vs
Xiao, Han 1819
Sharma, Sandeep
80818 8, 3, 4 1 vs
Xiao, Han 1819
Sun, Charlie
24228 5, -7, 4, 5 0 vs
Landers, Michael 33676
Xiao, Han
1819 -6, -7, 9, 2, 10 8 vs
Li, Peter 21028
Xiao, Han
1819 6, 7, 9 4 vs
Zeng, Jeffrey Xun 74600
Xiao, Han
1819 -11, 7, 6, 7 6 vs