Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament 2010 JOOLA N. American Teams O
Date: - 11/28/2010
Player: Han Xiao
Pre Tournament Rating: 2568
Post Tournament Rating: 2494


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Xiao, Han 1819
Greenidge, Colin
2509 9, 10, 4 0 vs
Xiao, Han 1819
Hsu, John
33903 12, 6, 8 0 vs
Xiao, Han 1819
Hsu, Nathan
33874 5, 9, -9, 5 0 vs
Xiao, Han 1819
Lee, Hyo Shim
84503 -10, 7, 9, 9 5 vs
Xiao, Han 1819
Pintea, James
84517 8, 5, 6 1 vs
Xiao, Han 1819
Preiss, Austin Z.
24208 7, 6, 9 0 vs
Xiao, Han 1819
Slocombe, Andrew
73684 6, 5, 1 0 vs
Xiao, Han 1819
Timan, Iliya
84530 2, 9, 5 0 vs
Xiao, Han 1819
Wang, Xinyue
78897 9, 9, 5 4 vs
Cho, Yoon Je 84484
Xiao, Han
1819 8, 6, 9 8 vs
Feng, Yijun 35040
Xiao, Han
1819 9, -2, -3, 9, 6 20 vs
Kim, Jang Ho 84499
Xiao, Han
1819 9, 8, -7, -9, 8 5 vs
Ooka, Hiroka 81811
Xiao, Han
1819 3, 7, -8, 8 16 vs
Wang, Can Kevin 84170
Xiao, Han
1819 10, 6, 6 25 vs
Wang, Zhen (Eugene) 75821
Xiao, Han
1819 6, 2, 4 3 vs
Yoo, Chang Jae 17219
Xiao, Han
1819 9, -8, 5, -2, 8 7 vs