Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament 2004 USA Nationals Championshi
Date: - 12/18/2004
Player: Han Xiao
Pre Tournament Rating: 2570
Post Tournament Rating: 2564


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Xiao, Han 1819
Dubina, Samson
9051 -7, 8, 9, -5, 10 1 vs
Xiao, Han 1819
Liu, Anthony
24740 6, 0, 1 0 vs
Xiao, Han 1819
Ngo, Loc
63945 8, 6, 6, 4 0 vs
Xiao, Han 1819
Reed, Barney
44775 1, 5, 12, 4 10 vs
Xiao, Han 1819
Rop, Darko
65378 9, -7, 8, 5, -9, -7, 3 6 vs
Xiao, Han 1819
Runyan, Trevor
14417 3, 7, 7 0 vs
Hazinski, Mark 915
Xiao, Han
1819 7, 4, 7, -9, 7 7 vs
Hugh, Adam 14204
Xiao, Han
1819 9, -10, -5, 3, 6 10 vs
Lupulesku, Ilija 4011
Xiao, Han
1819 9, -13, 7, 8, 6 1 vs
Nguyen, Khoa 8683
Xiao, Han
1819 7, -10, 7, 7, 7 5 vs