Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament 2004 N. American Teams Open TT
Date: - 11/28/2004
Player: Han Xiao
Pre Tournament Rating: 2545
Post Tournament Rating: 2570


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Xiao, Han 1819
Acosta, Juan
32752 6, -9, 8, 6 8 vs
Xiao, Han 1819
Farley, Trevor
26777 9, 6, -4, 7 7 vs
Xiao, Han 1819
Green, Wally
10195 2, 8, 7 0 vs
Xiao, Han 1819
Jin, Yoan
33765 7, -7, 6, 9 6 vs
Xiao, Han 1819
Peluchova, Renata
22035 1, 7, -5, 6 2 vs
Xiao, Han 1819
Rieutord, Olivier
33753 9, 3, -4, 7 0 vs
Xiao, Han 1819
Savard, Martin
32625 5, 4, 3 0 vs
Xiao, Han 1819
Sealy, Carlton
29593 5, 7, 3 1 vs
Xiao, Han 1819
Zhuang, David Yong-Xiang
58322 10, 4, -9, 9 35 vs
Aronov, Nison 18889
Xiao, Han
1819 -1, 3, -5, 9, 11 20 vs
Munoz, Guillermo 1017
Xiao, Han
1819 6, -11, 8, -13, 7 8 vs
Reed, Barney 44775
Xiao, Han
1819 6, 6, 8 6 vs