Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament 2004 MDTTC Fall Open
Date: - 10/17/2004
Player: Han Xiao
Pre Tournament Rating: 2545
Post Tournament Rating: 2545


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Xiao, Han 1819
Ghiasi, Reza
26442 7, 1, 7 0 vs
Xiao, Han 1819
Jackson, Marcus
20360 -6, 7, 3, 9, 1 0 vs
Xiao, Han 1819
Lang, Lixin
52443 2, 9, 6, 9 0 vs
Xiao, Han 1819
Li, Peter
21028 6, 3, 7 0 vs
Xiao, Han 1819
Wei, Barbara
17408 7, 5, 7 0 vs