Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament US Open
Date: - 07/04/2004
Player: Han Xiao
Pre Tournament Rating: 2606
Post Tournament Rating: 2545


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Xiao, Han 1819
Csaba, Bence
14211 -9, 12, 7, 7, 7 13 vs
Xiao, Han 1819
Dubina, Samson
9051 8, 7, 5, 6 0 vs
Xiao, Han 1819
Knips, Andrew
20728 8, 3, 7 0 vs
Xiao, Han 1819
Padmore, Jade
21423 5, 8, 7 0 vs
Xiao, Han 1819
Wei, Mark
25352 8, 4, 6 0 vs
Xiao, Han 1819
Zamora, Alexander
32615 2, 7, 6, 3 0 vs
Guo, Peng 68408
Xiao, Han
1819 8, -6, 6, 6 35 vs
Hoyama, Hugo 13647
Xiao, Han
1819 12, 4, 7, 6 30 vs
Lo, Dany 32690
Xiao, Han
1819 4, 13, 9, -9, 7 4 vs
Nguyen, Khoa 8683
Xiao, Han
1819 9, 6, -8, 9, 5 5 vs