Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament Olympic Singles Trials
Date: - 01/18/2004
Player: Han Xiao
Pre Tournament Rating: 2462
Post Tournament Rating: 2604


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Xiao, Han 1819
Jain, Ashu
61063 10, 7, 9, 5 1 vs
Xiao, Han 1819
Leibovitz, Tahl
59922 12, 5, 2, 9 3 vs
Xiao, Han 1819
Nguyen, Khoa
8683 8, 7, -9, -9, 9, 6 7 vs
Xiao, Han 1819
Owens, Eric
31196 12, 9, 4, 9 13 vs
Xiao, Han 1819
Pace, Brian
47935 -10, -11, 1, 8, -10, 9, 6 4 vs
Xiao, Han 1819
Reed, Barney
44775 -7, 6, 11, 6, -4, 4 8 vs
Xiao, Han 1819
Rop, Darko
65378 7, -12, 7, 7, 9 7 vs
Hazinski, Mark 915
Xiao, Han
1819 -15, 5, 6, 3, 4 4 vs
Hugh, Adam 14204
Xiao, Han
1819 8, 8, 9, 5 10 vs
Lupulesku, Ilija 4011
Xiao, Han
1819 10, 3, 5, 3 1 vs
Zhuang, David Yong-Xiang 58322
Xiao, Han
1819 -9, 9, 6, 3, 7 2 vs