Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament Macy Block Open
Date: - 08/24/2003
Player: Han Xiao
Pre Tournament Rating: 2472
Post Tournament Rating: 2501


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Xiao, Han 1819
David, Paul
7014 7, 4, 3 6 vs
Xiao, Han 1819
Duan, James
4608 8, 8, 8 0 vs
Xiao, Han 1819
Dubina, Samson
9051 -8, 8, 8, 8 2 vs
Xiao, Han 1819
Ebuen, Jon
22066 4, 5, 3, -6, 1 13 vs
Xiao, Han 1819
Leibovitz, Tahl
59922 4, 4, 7, 7 8 vs
Xiao, Han 1819
Nordby, Mark
8741 8, 8, 8 0 vs
Xiao, Han 1819
Seemiller, Randy
9871 -8, -8, -8, 8, 8, 8, 8 3 vs
Xiao, Han 1819
Seemiller, Richard David
9872 8, 8, 8 2 vs
Xiao, Han 1819
Wetzler, John
11058 5, 9, -5, 2, 8 1 vs
Xiao, Han 1819
Yost, Thomas
14987 8, 8, 8 0 vs
Hazinski, Mark 915
Xiao, Han
1819 9, -8, 9, 5 1 vs
Hazinski, Mark 915
Xiao, Han
1819 9, 11, -8, 11, 5 1 vs
Mantegazza, Fabio 30226
Xiao, Han
1819 8, 8, -8, -8, 8, 8 4 vs