Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament Potomac Open
Date: - 11/17/2002
Player: Han Xiao
Pre Tournament Rating: 2481
Post Tournament Rating: 2473


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Xiao, Han 1819
Asgarali, Nazruddin
61959 7, -12, -9, 9, 1 0 vs
Xiao, Han 1819
Reyes, Napoleon
61640 6, 4, 5 2 vs
Xiao, Han 1819
Stewart, Joseph
61232 8, 6, 2 0 vs
Xiao, Han 1819
Taji, Alexandre
20520 7, 3, 10 0 vs
Pace, Brian 47935
Xiao, Han
1819 -10, 7, 9, 8, 5 10 vs