Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament 2002 U.S. Open/ITTF Pro Tour
Date: - 07/06/2002
Player: Han Xiao
Pre Tournament Rating: 2432
Post Tournament Rating: 2553


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Xiao, Han 1819
Kassam, Faazil
14212 0 30 vs
Xiao, Han 1819
Taniguchi, Yohichi
1187 0 16 vs
Heister, Danny 13710
Xiao, Han
1819 0 0 vs