Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament 2002 U.S. Open
Date: - 07/07/2002
Player: Han Xiao
Pre Tournament Rating: 2553
Post Tournament Rating: 2492


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Xiao, Han 1819
Dewitt, Richard
47261 1, 10, 4 0 vs
Xiao, Han 1819
Fujiwara, Moto
24188 7, -9, 3, 3 0 vs
Xiao, Han 1819
Kazantsev, Mikhail
15533 5, 5, -7, -4, 9 0 vs
Xiao, Han 1819
Leventhal, Eric
13296 5, 8, 2 0 vs
Xiao, Han 1819
Pace, Brian
47935 6, -8, 7, -3, 10 5 vs
Petroj, Sorin 24632
Xiao, Han
1819 7, -7, 6, 9 50 vs
Revelles, Juan 62597
Xiao, Han
1819 -6, 5, 9, -7, 7 16 vs