Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament Stiga Open on the 2002 Stiga N
Date: - 06/16/2002
Player: Han Xiao
Pre Tournament Rating: 2501
Post Tournament Rating: 2441


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Xiao, Han 1819
Asgarali, Khaleel
7756 7, 7, -7, 7 0 vs
Xiao, Han 1819
Chiang, Wei-Yuan
27189 6, 3, 7 0 vs
Xiao, Han 1819
Haynes, Thomas
1871 2, 4, 2 0 vs
Xiao, Han 1819
Hugh, Adam
14204 9, 9, 8 5 vs
Xiao, Han 1819
Jackson, Marcus
20360 6, 2, 6 0 vs
Xiao, Han 1819
Nguyen, Minh-vu
21195 10, 4, 4 0 vs
Xiao, Han 1819
Settle, D.j.
14685 3, 10, 5 0 vs
Xiao, Han 1819
Vinpa, Max
21121 5, 3, 3 0 vs
Xiao, Han 1819
Wang, Jiachen
999 6, 8, -9, 6, -6, 10 3 vs
Hugh, Adam 14204
Xiao, Han
1819 -12, 8, 9, -9, 5 16 vs
Keinath, Thomas 24534
Xiao, Han
1819 6, 2, -7, 6, 2 0 vs
Shao, Yu 8102
Xiao, Han
1819 7, 6, 5, -11, 12 7 vs
Tran, De 44945
Xiao, Han
1819 6, -9, -9, 10, 9, 7 20 vs
Wang, Jiachen 999
Xiao, Han
1819 -10, 10, 10, 8, -8, -8, 6 25 vs