Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament 2001 Stiga No. American Teams
Date: - 11/25/2001
Player: Han Xiao
Pre Tournament Rating: 2407
Post Tournament Rating: 2411


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Xiao, Han 1819
Flores, Rafael
63553 4, 9, 3 0 vs
Xiao, Han 1819
Koretsky, Vitaly
59916 9, 8, -6, 8 2 vs
Xiao, Han 1819
Ngo, Loc
63945 -5, 7, 5, 6 5 vs
Xiao, Han 1819
Peluchova, Renata
22035 9, -6, 6, 5 6 vs
Xiao, Han 1819
Ramos, Nelson
14228 4, 6, 4 0 vs
Xiao, Han 1819
Raymond, Mathieu
6880 -9, 5, 9, 6 6 vs
Xiao, Han 1819
Roussy, Jean-Francois
6888 -9, 9, 7, -11, 6 5 vs
Xiao, Han 1819
Tam, Alex
18432 4, 9, 1 4 vs
Xiao, Han 1819
Tran, Tuan
52187 8, 7, 6 4 vs
Xiao, Han 1819
Wang, Jiachen
999 -12, 9, -8, 7, 7 5 vs
Coste, Santiago 7576
Xiao, Han
1819 9, 8, 6 7 vs
Kassam, Faazil 14212
Xiao, Han
1819 9, -7, 6, 5 16 vs
O'Neill, Sean 8840
Xiao, Han
1819 -3, 8, 6, 8 6 vs
Oyebode, Michael 24176
Xiao, Han
1819 -9, 5, 7, 6 2 vs
Therien, Xavier 613
Xiao, Han
1819 8, -8, -7, 8, 8 2 vs