Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament Potomac Open
Date: - 11/18/2001
Player: Han Xiao
Pre Tournament Rating: 2399
Post Tournament Rating: 2407


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Xiao, Han 1819
Asgarali, Nazruddin
61959 4, 9, 10 2 vs
Xiao, Han 1819
Duan, James
4608 6, 1, 7 0 vs
Xiao, Han 1819
Gelman, Jack
46810 8, 6, 6 0 vs
Xiao, Han 1819
Jackson, Morris
6939 10, 7, 4 0 vs
Xiao, Han 1819
Jones, Travis
64284 6, 3, 5 0 vs
Xiao, Han 1819
Khan, Khurram
16152 7, 2, 4 0 vs
Xiao, Han 1819
Madhavan, Vijay
16111 -7, 9, 8, 8 4 vs
Xiao, Han 1819
Master, Michael
1045 5, 4, 7 0 vs
Xiao, Han 1819
Reyes, Napoleon
61640 10, -9, 9, 9 2 vs
Xiao, Han 1819
Tran, Hiep
16107 5, 3, 6, 4 0 vs
Cheng, Yinghua 54107
Xiao, Han
1819 5, -7, 8, -8, 8, 5 0 vs