Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament 2001 US Open 3
Date: - 07/08/2001
Player: Han Xiao
Pre Tournament Rating: 2377
Post Tournament Rating: 2377


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Xiao, Han 1819
Beebe, T. J.
63227 13, 19 16 vs
Xiao, Han 1819
Berrios, Hector
20409 10, 12 4 vs
Xiao, Han 1819
Campos, Paulo
21499 18, -19, 13 0 vs
Xiao, Han 1819
Ciz, Richard
22622 14, 13 1 vs
Xiao, Han 1819
Doughlin, Shannon
18975 20, 15 0 vs
Xiao, Han 1819
Dowell, Mark-anthony
21427 14, 14 0 vs
Xiao, Han 1819
Kalicharan, Terence
502 16, 14 2 vs
Xiao, Han 1819
Kalicharan, Terence
502 18, -18, 18 2 vs
Xiao, Han 1819
Landry, David
19736 12, 9 0 vs
Xiao, Han 1819
Mccoullum, Henry
8191 15, 11 0 vs
Xiao, Han 1819
Ramos, William
21371 15, 15 0 vs
Xiao, Han 1819
Shola, Ramy
23944 10, 10 0 vs
Alban, Keith 63625
Xiao, Han
1819 -19, 20, 9 4 vs
Cohen, Randy 45046
Xiao, Han
1819 16, -12, 19 8 vs
Kassam, Faazil 14212
Xiao, Han
1819 5, 10 8 vs
Peter-Paul, Pradeeban 2023
Xiao, Han
1819 18, 13 0 vs
Tse, Ka Chun 22098
Xiao, Han
1819 10, -16, 19 5 vs