Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament Potomac Millennium Open
Date: - 11/19/2000
Player: Han Xiao
Pre Tournament Rating: 2305
Post Tournament Rating: 2419


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Xiao, Han 1819
Birch, Robert W
13293 2, 16 0 vs
Xiao, Han 1819
Madhavan, Vijay
16111 15, 16 3 vs
Xiao, Han 1819
McCool, Lee
11346 -17, 16, 23 6 vs
Xiao, Han 1819
Nyanguile, Origene
12941 16, 16 1 vs
Xiao, Han 1819
O'Neill, Sean
8840 15, 14 35 vs
Xiao, Han 1819
Pham, Hung
43288 15, 16 7 vs
Xiao, Han 1819
Shao, Michael
15767 6, 7 0 vs
Cheng, Yinghua 54107
Xiao, Han
1819 10, 15 0 vs
Yeh, Norman 45796
Xiao, Han
1819 18, 19 13 vs