Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament Labor Day Open
Date: - 09/03/2000
Player: Kam Yuen
Pre Tournament Rating: N/A
Post Tournament Rating: 1228


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Yuen, Kam 22315
Hao, Jiayi
16418 16, -17, 18 7 vs
Marvald, Irwin 1346
Yuen, Kam
22315 18, 15 7 vs
Wan, Jian 22320
Yuen, Kam
22315 15, 14 1 vs