Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament Eastern Open on the No. Amer T
Date: - 05/14/2000
Player: Han Xiao
Pre Tournament Rating: 2314
Post Tournament Rating: 2361


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Xiao, Han 1819
Asgarali, Khaleel
7756 16, 11, 0 0 vs
Xiao, Han 1819
Bekkerman, Anton
20537 9, 11, 0 0 vs
Xiao, Han 1819
Green, Wally
10195 8, 15, 0 0 vs
Xiao, Han 1819
Griffis, Joe
6276 11, 10, 0 0 vs
Xiao, Han 1819
Hsin, Jeffrey
59896 13, 12, 0 0 vs
Xiao, Han 1819
Li, Sunny
55536 -13, 18, 16 50 vs
Xiao, Han 1819
Madhavan, Vijay
16111 15, 18, 0 2 vs
Xiao, Han 1819
McCool, Lee
11346 -10, 20, 19 13 vs
Xiao, Han 1819
Nyanguile, Origene
12941 10, 18, 0 8 vs
Xiao, Han 1819
Shao, Michael
15767 13, 5, 0 0 vs
Cretu, Razvan 62294
Xiao, Han
1819 -20, 13, 16 1 vs
Nyanguile, Origene 12941
Xiao, Han
1819 17, -13, 16 8 vs
Shao, Yu 8102
Xiao, Han
1819 17, 7, 0 1 vs
Wetzler, John 11058
Xiao, Han
1819 -19, 18, 16 16 vs
Zhuang, David Yong-Xiang 58322
Xiao, Han
1819 14, 11, 0 0 vs