Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament Buckeye Open TTT
Date: - 03/19/2000
Player: Han Xiao
Pre Tournament Rating: 2242
Post Tournament Rating: 2284


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Xiao, Han 1819
Bartl, Michael
9822 0 4 vs
Xiao, Han 1819
Hewitt, Randy
688 0 7 vs
Xiao, Han 1819
McCool, Lee
11346 0 10 vs
Xiao, Han 1819
Nordby, Mark
8741 0 13 vs
Xiao, Han 1819
Plaisted, Thomas
50146 0 4 vs
Xiao, Han 1819
Podis, Gary
26577 0 0 vs
Xiao, Han 1819
Seemiller, Randy
9871 0 20 vs
Xiao, Han 1819
Walk, Daniel
10887 0 1 vs
Hamilton, Don 27945
Xiao, Han
1819 0 13 vs
Jain, Ashu 61063
Xiao, Han
1819 0 2 vs
Jain, Ashu 61063
Xiao, Han
1819 0 2 vs