Simply Compete Logo
for

Match ResultsTournament 1999 Potomac Fall Open
Date: - 11/21/1999


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Wu, Katherine 65037
Shao, Michael
15767 0 0 vs
Wu, Katherine 65037
Shen, Anthony
17410 0 0 vs
Wu, Katherine 65037
Tao, Jing Yang
20469 17, -17, 20 0 vs
Wu, Rita 14931
Noguchi, Yoshihiro
17303 0 8 vs
Wu, Rita 14931
Xing, Yichen
20377 10, -13, 18 8 vs
Xiao, Han 1819
Khan, Qassim
16153 0 6 vs
Xiao, Han 1819
Lui, Patrick Kin Luen
7924 0 1 vs
Xiao, Han 1819
Madhavan, Vijay
16111 0 13 vs
Xiao, Han 1819
Madhavan, Vijay
16111 0 13 vs
Xing, Yichen 20377
Noguchi, Yoshihiro
17303 19, -21, 13 8 vs
Xu, Yao 17414
Hiratsuka, Jon
49174 0 13 vs
Xu, Yao 17414
Luo, Mingkuang
17719 0 5 vs
Xu, Yao 17414
Matta, Enrique
15327 0 6 vs
Xu, Yao 17414
Terao, Michael
17306 0 10 vs
Xu, Yao 17414
Terao, Michael
17306 0 10 vs
Xu, Yao 17414
Xing, Yichen
20377 14, 13 0 vs
Yang, Robert 7916
Ma, Kevin
20359 12, 6 25 vs
Yang, Yuan Steve 53499
Geng, Sherri
17407 0 0 vs
Yeh, Stephen 11333
Huang, Ted
11922 0 0 vs
Yeh, Stephen 11333
Lang, Lixin
52443 0 0 vs