Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament Macy Block Open (formerly Sun
Date: - 08/22/1999
Player: Han Xiao
Pre Tournament Rating: 2208
Post Tournament Rating: 2194


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Xiao, Han 1819
Ackerman, Neil
3749 0 0 vs
Xiao, Han 1819
Carney, AJ
8357 0 0 vs
Xiao, Han 1819
Carney, AJ
8357 0 0 vs
Xiao, Han 1819
Cochran, Andrew
10125 0 0 vs
Xiao, Han 1819
Cochran, Andrew
10125 0 0 vs
Xiao, Han 1819
Dubina, Samson
9051 0 1 vs
Xiao, Han 1819
Hall, Everett
65117 0 0 vs
Xiao, Han 1819
Jarema, John
6975 0 1 vs
Xiao, Han 1819
Kahn, Eli
18033 0 0 vs
Xiao, Han 1819
Kim, Ben (Heng Sun)
12254 0 5 vs
Xiao, Han 1819
Leventhal, Eric
13296 0 0 vs
Xiao, Han 1819
McMillan, Korvin
16136 0 0 vs
Xiao, Han 1819
Meleshenko, Alex
41942 0 0 vs
Xiao, Han 1819
Radecki, Waldemar
12290 0 0 vs
Xiao, Han 1819
Talifero, Stanley
12062 0 0 vs
Beebe, T. J. 63227
Xiao, Han
1819 0 2 vs
Casas, Jacques Orlando 51335
Xiao, Han
1819 0 4 vs
Magnus, O. J. 60414
Xiao, Han
1819 0 8 vs
Wetzler, John 11058
Xiao, Han
1819 0 7 vs