Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament 1999 Potomac Spring Open
Date: - 05/23/1999
Player: Han Xiao
Pre Tournament Rating: 2111
Post Tournament Rating: 2208


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Xiao, Han 1819
Hodges, Larry
6703 18, 17 13 vs
Xiao, Han 1819
Jackson, Morris
6939 10, 10 4 vs
Xiao, Han 1819
Kwok, Elaine
7820 10, 18 0 vs
Xiao, Han 1819
Nyanguile, Origene
12941 20, 12 10 vs
Xiao, Han 1819
Paryavi, Mehdi
81 13, -12, 16 0 vs
Xiao, Han 1819
Prakash, Kesh
851 16, 15 2 vs
Xiao, Han 1819
Watts, Edward
54082 9, 18 6 vs
Xiao, Han 1819
Watts, Edward
54082 15, 15 6 vs
Cheng, Yinghua 54107
Xiao, Han
1819 15, 15 0 vs
Hodges, Larry 6703
Xiao, Han
1819 18, 16 6 vs
Nyanguile, Origene 12941
Xiao, Han
1819 15, 20 7 vs
Zhuang, David Yong-Xiang 58322
Xiao, Han
1819 12, 9 0 vs