Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament MDTTC February Open
Date: - 02/21/1999
Player: Han Xiao
Pre Tournament Rating: 2101
Post Tournament Rating: 2103


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Xiao, Han 1819
Duan, Changping
49379 0 7 vs
Xiao, Han 1819
Malench, Mark
64047 0 0 vs
Xiao, Han 1819
Malench, Mark
64047 0 0 vs
Xiao, Han 1819
Martin, Roger
46267 0 0 vs
Xiao, Han 1819
Nikakhtar, Nasser
18955 -18, 8, 15 7 vs
Xiao, Han 1819
Nikakhtar, Nasser
18955 -18, 8, 15 7 vs
Xiao, Han 1819
Prakash, Kesh
851 0 6 vs
Xiao, Han 1819
Triumph, Clyde
1055 0 6 vs
Asgarali, Nazruddin 61959
Xiao, Han
1819 0 3 vs
Nyanguile, Origene 12941
Xiao, Han
1819 0 8 vs
Nyanguile, Origene 12941
Xiao, Han
1819 0 8 vs
Wetzler, John 11058
Xiao, Han
1819 0 6 vs
Wetzler, John 11058
Xiao, Han
1819 0 6 vs