Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament Loma Linda 3rd Annual Stiga Wa
Date: - 12/13/1998
Player: Xiu-Zhen Grace Lin
Pre Tournament Rating: N/A
Post Tournament Rating: 2487


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Lin, Xiu-Zhen 17059
Koshimoto, Hiroshi
59772 5, 2 0 vs
Lin, Xiu-Zhen 17059
Sujo, Oziel
11481 3, 12 0 vs
Malek, Attila 8005
Lin, Xiu-Zhen
17059 20, 20, -11, 14 13 vs