Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament 1998 North American Teams Cham
Date: - 11/29/1998
Player: Han Xiao
Pre Tournament Rating: 2176
Post Tournament Rating: 2101


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Xiao, Han 1819
Green, Wally
10195 0 3 vs
Xiao, Han 1819
Hervieux, Yannick
2513 0 2 vs
Xiao, Han 1819
Kalicharan, Terence
502 0 3 vs
Xiao, Han 1819
Leveille, Stephane
15848 0 5 vs
Xiao, Han 1819
Lynch, Kurtison
58927 0 6 vs
Xiao, Han 1819
Miramontes, Monicia
1016 0 0 vs
Asgarali, Nazruddin 61959
Xiao, Han
1819 0 6 vs
Bellamy, Shawn 9530
Xiao, Han
1819 0 1 vs
Bispham, Anson 16726
Xiao, Han
1819 0 16 vs
Desjardins, Lyne 2489
Xiao, Han
1819 0 8 vs
Foisy, Christian 2493
Xiao, Han
1819 0 8 vs
Germaine, Charles 16460
Xiao, Han
1819 0 5 vs
Jiang, Yi 18579
Xiao, Han
1819 15, 12 10 vs
Magnus, O. J. 60414
Xiao, Han
1819 0 5 vs
Mayer, Robert 37621
Xiao, Han
1819 0 13 vs
Moseley, Ki 62894
Xiao, Han
1819 0 6 vs
Raymond, Mathieu 6880
Xiao, Han
1819 0 10 vs
Roussy, Jean-Francois 6888
Xiao, Han
1819 0 6 vs