Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament MDTTC May Open
Date: - 05/10/1998
Player: Han Xiao
Pre Tournament Rating: 2037
Post Tournament Rating: 2061


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Xiao, Han 1819
Elwell, Gary
39706 0 8 vs
Xiao, Han 1819
Lonergan, Terry
7861 0 6 vs
Xiao, Han 1819
Prakash, Kesh
851 0 10 vs