Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament MDTTC March Open
Date: - 03/15/1998
Player: Han Xiao
Pre Tournament Rating: 2017
Post Tournament Rating: 2037


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Xiao, Han 1819
Duan, Changli
15258 0 2 vs
Xiao, Han 1819
Jones, Travis
64284 0 0 vs
Xiao, Han 1819
Khan, Khurram
16152 0 13 vs
Xiao, Han 1819
Lui, Patrick Kin Luen
7924 0 16 vs
Xiao, Han 1819
Squires, Michael
60462 0 1 vs
Khan, Khurram 16152
Xiao, Han
1819 0 6 vs
Lui, Patrick Kin Luen 7924
Xiao, Han
1819 0 5 vs
Madhavan, Vijay 16111
Xiao, Han
1819 0 1 vs