Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament MDTTC January Open
Date: - 01/18/1998
Player: Han Xiao
Pre Tournament Rating: 2044
Post Tournament Rating: 2028


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Xiao, Han 1819
Jones, Travis
64284 0 0 vs
Xiao, Han 1819
Prakash, Kesh
851 0 6 vs
Xiao, Han 1819
Walton, Kevin
32585 0 0 vs
Hsin, Jeffrey 59896
Xiao, Han
1819 0 5 vs
Lonergan, Terry 7861
Xiao, Han
1819 0 10 vs
Lui, Patrick Kin Luen 7924
Xiao, Han
1819 0 7 vs