Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament MDTTC November Open
Date: - 11/02/1997
Player: Han Xiao
Pre Tournament Rating: 2059
Post Tournament Rating: 2021


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Xiao, Han 1819
Benedict, Lorin
4972 0 0 vs
Xiao, Han 1819
Yousifauni, Shafi
10008 0 0 vs
Asgarali, Nazruddin 61959
Xiao, Han
1819 0 2 vs
Heisler, Michael 6560
Xiao, Han
1819 0 6 vs
Lonergan, Terry 7861
Xiao, Han
1819 0 10 vs
Prakash, Kesh 851
Xiao, Han
1819 0 10 vs
Triumph, Clyde 1055
Xiao, Han
1819 0 10 vs